Kalite Politikası-1
Kalite Politikası-2
Kalite Politikası-3

Kalite Politikası

 • Entegre Yönetim Sistemi şartlarının firma kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlamak,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini tüm faaliyetlerimizde uygulamak ve sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Firmamızda yapılmakta olan tüm sınai ve ticari faaliyetlerin Ulusal ve uluslararası mevzuatlara, yasal şartlara ve uygulamalara bağlı olarak yürütmesini sağlamak,
 • Kalıcı, etkili ve etkin bir kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturmak ve
 • Modern teknoloji ile mümkün olan en yüksek kalitede ve ekonomik maliyetlerle üretilmiş olan ürünleri talep edilen zamanda, talep edilen yere ve talep edilen koşullarda arz edilmesini sağlamak,
 • Müşteri, pazar ve piyasaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini azami seviyeye çıkarmak,
 • Müşteri memnuniyetini tespiti için anket çalışmalarını, şikayetleri ve önerileri kayıt altına alarak değerlendirme çalışmaları yapmak, sahip olunan memnuniyet çizgisini korumak ve sürekli geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • Çevre kirliliğini önlemek için gerekli koruyucu ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, çevreye dair olumsuz etkilerin mümkün olan en yüksek düzeyde önlenmesini ve çevre duyarlılığı bilincinin arttırılmasını sağlamak,
 • Arzı sağlarken doğal kaynakların en verimli ve en etkin şekilde kullanarak doğal dengeyi muhafaza etmek
 • Çalışanlarımızdan başlamak üzere, tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini azami ölçüde yerine getirmek,
 • Olası iş kazalarının önlenmesi için sağlıklı ve güvenilir bir iş çevresinin oluşturulması ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
 • En değerli birikimimizin çalışanlarımız olduğu bilinciyle çalışanlarımızın eğitimden sağlığa, sosyal konulardan ekonomik konulara kadar firma ile karşılıklı ilişkilerinin tesis edilmesini sağlamak ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde ve sürekli kılmak,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının firmanın tüm bölümleri ve her çalışanı tarafından anlaşılmasını sağlamak ve bu bilincin bir firma kültürü olarak devamını sağlamak için politikayı duyurmak ve gerekli eğitimleri vermek,
 • Firmamızda çalışanlara düzenli olarak eğitimler vermek, değerlendirmeleri yapmak, sürekli denetimler gerçekleştirmek, kontrol çalışmaları ve çalışanların katılımı ile entegre  yönetim sisteminin sürekli gelişimini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Firmamızda müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, tüm paydaşlarımız ve toplum ile beraber sürekli artan bir iş birlikteliği içerisinde çalışmalarımıza devam etmek taahhüdümüzdür.
lg md sm xs